El molí de Gualta, antiga fortalesa medieval

Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, l’edifici conserva restes d’una fortalesa medieval, amb murs de carreuada espitllerats i un matacà, que poden tenir relació amb el castell de Gualta.
El molí va ser construït pels comtes de Peralada al segle XVII, aprofitant el rec del molí i l’edifici fortificat preexistent.
Avui es conserva un cos allargat (N-S) i un cos amb espitlleres recolzat al seu interior, a la banda oest, que és l’estructura de l’antic molí fariner hidràulic, un dels més importants de la comarca. Actualment la major part de l’edifici conservat és del s. XVII. Conserva la turbina, de pales amb rodets verticals dobles i tub d’expulsió central (i absorció), datada del primer quart del s. XX, i també l’alternador, que es pot veure en una de les sales del molí.

Es va transformar en central elèctrica (1914-15), promoguda per la Companyia Mundet de Torroella, que va arribar a donar servei a 29 pobles. Posteriorment es va instal·lar la turbina, que encara es conserva, que alimentava un alternador més potent. S’hi va acoblar també un motor de gasoil que movia un segon alternador. Als anys 1930-1935 es va ampliar amb dos alternadors més per abastir les necessitats dels pobles veïns. Es va aprofitar el sobrant de força per fabricar gel. Central hidroelèctrica i molí conviuen durant molts anys. L’activitat hi va cessar vers el 1965, quan va tancar la central.