Pont de Gualta

L’antic pont del Daró, construït als segles XVI-XVII conserva en bon estat les cinc arcades.

D’una amplada d’uns 2’20 metres i una llargària de 60 metres, conserva en les seves pedres els senyals dels carros que el travessaren durant segles, fins que anà perdent el seu ús en quedar estret per a les grans màquines agrícoles i els automòbils moderns.

La tradició oral conta que aquest pont està assentat sobre un altre de més antic que caigué en desús per un augment del nivell del riu i que li serveix de fonament.

Pont de Gualta