Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
www.baixemporda.cat
Tel. 972 642 310
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012
HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100
SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950
JUTJATS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
www.gencat.es/justicia
Tel. 972 946 224
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
www.cambragirona.cat
Tel. 972 418 500
CORREUS www.correos.es
Tel. 900 506 070