Parelles estables de Catalunya

Inscripció al Registre de parelles estables de Catalunya. És un registre administratiu on es poden inscriure, voluntàriament i amb el consentiment dels dos convivents, les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi Civil de Catalunya. També se’n podrà inscriure l’extinció.