Taxi local

Benvolguts veïns i veïnes,

Des de l’Ajuntament de Gualta s’ha comprovat la falta de transport públic entre Gualta i Torroella de Montgrí.

També s’ha constatat la necessitat de diverses persones de desplaçar-se varies vegades al mes a Torroella de Montgrí.

Vist que alguns veïns i veïnes no disposen de mitjans propis de transport, especialment les persones jubilades; des de l’ajuntament s’ha cregut necessari establir un servei de taxi municipal gratuït entre Gualta i Torroella de Montgrí amb les següents condicions:

Primer.- S’ha signat un conveni pel qual l’empresa TAXIS ISIDRE PUJADES LLORET realitzarà el servei de transport de persones de Gualta a Torroella de Montgrí i de Torroella de Montgrí a Gualta dues vegades al mes. Com a norma general, aquests dies seran el segon i l’últim dilluns de cada mes.-

Com a norma general, l’horari de sortida de Gualta serà a les 10:00 hores del costat de la Plaça Major i el de sortida de Torroella serà les 12:15 hores de la Plaça del Lledoner.

Aquests horaris i llocs de sortida podran variar, previ acord de les dues parts i condicionat a la voluntat dels usuaris.

Segon.- S’acorda que tothom que faci el viatge d’anada, a primera hora del matí, tindrà un lloc reservat per la tornada.
També s’acorda que, la persona que realitzi el viatge d’anada i no vulgui realitzar el viatge de tornada, haurà d’avisar a l’empresa TAXIS ISIDRE PUJADES LLORET per tal que no hagi de realitzar una espera innecessària i no causi molèsties als altres usuaris del servei.
També s’acorda que, la persona que vulgui realitzar el viatge de tornada, sense haver realitzat el d’anada, caldrà que ho comuniqui prèviament a l’empresa TAXIS ISIDRE PUJADES LLORET.

Tercer.- S’acorda que es redactarà un calendari amb els dies i hores del servei de taxi i aquest estarà sempre actualitzat i visible en el taulell d’edictes de la porta de l’ajuntament i a la pàgina web. Davant de qualsevol dubte, sempre prevaldrà aquest calendari. Se us adjunta un calendari on els dies que hi haurà servei de taxi estan marcats en color negre.