El municipi

El terme municipal de Gualta és situat a la riba dreta del riu Ter, prop de la zona costanera baixempordanesa, i limita al nord amb Ullà, al nord-est amb Torroella de Montgrí, al sud i a l’oest amb Fontanilles. Tot i pertànyer clarament a la comarca del Baix Empordà, alguns geògrafs l’adscriuen també a la denominada subcomarca del Baix Ter.

D’una extensió de 9,4 km², es troba a una altitud de només 15 metres sobre el nivell del mar. Bona part del municipi és situat sobre una plana al·luvial que es formà per acumulació de les sorres que el Ter i el Daró arrossegaven en el seu trajecte cap al mar.

Des de temps immemorial, el municipi de Gualta compta amb una extensa xarxa de canals i recs, dels quals, cal destacar el rec del Molí, el rec Madral o d’en Fonts i la séquia “el regadiu”. El terreny és molt pla, només trencat pel puig de la Font Pasquala, de 91 metres d’altitud, on l’institut Geogràfic instal·là el centre geodèsic. Tanmateix, una configuració hidrogràfica difícil fa que el municipi s’hagi vist inundat, des de molt antic, força sovint.

De clima mediterrani, temperat, la temperatura màxima pot pujar fins als 32 o i les mínimes difícilment baixen dels -2 o, mentre que té unes precipitacions entre 500 i 700 anyals, coincidint l’època de més pluges la primavera i la tardor. El terreny del municipi és dedicat fonamentalment al conreu, on predomina el regadiu (hortalisses, arbres fruiters, com ara presseguers i pomeres), l’alfals i el blat de moro, mentre que en els terrenys de secà es conreen cereals, sobretot blat.

La resta del municipi compta encara amb alguns espais de vinyes i oliveres, i zones boscoses. Pel que fa a la ramaderia, abunda els bestiar boví i porcí, i l’apicultura.