Grups municipals

JUNTS FEM GUALTA – TOTS EMPORDÀ (JfG-TE)

Jaume Fontdevila i Tarabal (Alcalde, Govern Local, Hisenda i Urbanisme)

Maria Gràcia Mascarreras Jaime (Promoció Econòmica i Cultura)

Pau Ponsatí Marín (Obra Pública i Comunicació)

Anna Maria Bofill Mas (Acció Social, Ensenyament i Joventut)

Xavier Agell i Pujol (Serveis Municipals i Medi Ambient)

ESQUERRA REPÚBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)

Joan Tarrés i Parera

Montserrat de las Cuevas Garcia