Pla de Mesures Antifrau

Al següent enllaç s’hi troba el Pla de Mesures Antifrau aprovat al Ple del 27 de novembre de 2023.

Pla de Mesures Antifrau GUALTA