Edictes

Exercici: 2023 Bop: 62-0 Edicte: 2417 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposici贸 p煤blica d'un projecte d'actuaci贸 especifica en s貌l no urbanitzable al Mas Sorrer
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11721 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s selectiu d'estabilitzaci贸 del personal de l'Ajuntament de Gualta
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7888 AJUNTAMENT DE GUALTA - Informaci贸 p煤blica del projecte d'urbanitzaci贸 d'un nou carrer - Exp. 13/2020 EE. 28/2022
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6792 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposici贸 p煤blica del Compte General de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5938 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovaci贸 definitiva de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal 1.4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal路lacions i obres
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5937 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovaci贸 definitiva de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal 1.5, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5638 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de llic猫ncia d'ampliaci贸 de l'edifici casa club Golf Empord脿
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4592 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovaci贸 de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 per estabilitzaci贸
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4228 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovaci贸 definitiva del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3921 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana