Subvenció Diputació 2017 camins rurals

 
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Gualta una subvenció pel programa següent:

– Subvencions per a actuacions en camins rurals i en matèria forestal per a l’any 2017.

  • Expedient: 2017/2156
  • Objecte: Sega de marges de camins municipals.
  • Import: 1.358,41 €