Subvenció Diputació 2017 fons cooperació econòmica i cultural-despeses corrents

 
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Gualta una subvenció pel programa següent:

– Fons de cooperació econòmica i cultural 2017 (Despeses corrents).

  • Expedient: 2017/1381
  • Objecte: Conservació i manteniment de vials d’accés al nucli.
  • Import: 6.000,00 €