Subvenció Diputació 2020 actuacions municipals motivades pel temporal Glòria

 
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Gualta una subvenció pel concepte següent:

– Actuacions municipals motivades pel temporal Glòria 2020.

  • Expedient: 2020/7288
  • Objecte: Despeses de manteniment i reparacions per atendre danys i desperfectes a infraestructures del municipi de Gualta afectades pel temporal Glòria.
  • Import: 7.123,13 €