Subvenció Diputació 2022 Fons econòmic de caràcter extraordinari

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Gualta una subvenció pel programa següent:

Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022.

  • Expedient: 2022/5967
  • Objecte: Senyalització viària i renovació del quadre elèctric i la bomba del pou d’aigua potable
  • Import: 21.398,45 €