Subvenció Diputació 2018 fons cooperació econòmica i cultural-despeses d’inversió

 
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Gualta una subvenció pel programa següent:

– Fons de cooperació econòmica i cultural 2018 (Despeses d’inversió).

  • Expedient: 2018/892
  • Objecte: Reposició de canonades d’aigua al c/ Llabià.
  • Import: 31.840,00 €